Go to content Go to navigation Go to search

Interdiscursividad

Relación entre un discurso artístico escrito y un discurso artístico producido por otra disciplina artística diferente: discurso musical, pictórico, etc…